Избори 2016

Изборите на JCI Bulgaria за 2016 г. ще се проведат по време на Националната конвенция, която ще е в Пловдив между 9 и 11 септември 2016 г.

Право на присъствие имат всички пълноправни членове на JCI Bulgaria.

Право да вземата думата имат всички членове на Националния борд на JCI Bulgaria за настоящата година.

Право на глас имат само локалните президенти, на пълноправните локални секции, които представят вота на техните членове.

Формулярът за кандидатстване за позиция в Националния борд на JCI Bulgaria за 2017 г. с информация и инструкции може да се намети тук. Срок за кандидатстване: 25.08.2016 г., 23:59.

Формулярът за кандидатстване за домакинство на национални събиния на JCI Bulgaria за 2017 г. с информация и инструкции може да се намери тук. Срок за кандидатстване: 25.08.2016 г., 23:59.