Мисия, визия, цели

Мисия:

Да предоставя възможности за развитие, които овластвяат младите хора да създават положителна промяна.

Визия:

Да е водеща организация, която съединява всички сектори на нашето общество, за да създаде устойчиво развитие.

В целите на JCI са залегнали принципите на организацията, които са както следва:

• Вярата дава смисъл и цел на човешкия живот.
• Братството между хората е отвъд суверенитета на народите.
• Икономическата справедливост най-добре може да бъде спечелена от свободни хора чрез свободно предприемачество.
• Правителството трябва да следва законите, а не хората.
• Най-голямото богатство на Земята се крие в човешката личност.
• Службата към човечеството е най-добрата работа на живота.