Мнения и впечатления

“Събитието за бизнес контакти на JCI ме срещна с чудесни предприемачи, отворени към бизнес предложения. Един от тях по-късно стана клиент и бизнес партньор на нашето дружество.”

“The JCI Business Networking Event was a great opportunity to meet businessmen open to new partnerships. One of these businessmen soon became an important client and business partner of our company.”

Димитър Гочев – участник във второто издание на Събитие за създаване на бизнес контакти, град София.

*    *    *

“Срещата на JCI ми хареса основно поради 3 причини: 1. запознах се с други млади хора, повечето от които амбициозни и готови да се усъвършенстват. 2. Сверих часовника си, т.е. докъде аз самата съм стигнала в личностното и професионалното си развитие. 3. Положих началото на контакти, които след време могат да се окажат полезни. Допадна ми формата на срещите, но според мен твърде рядко се правят такива.”

Кристина Кръстева. Участник в JCI BNE Plovdiv

*    *    *

“Интересно събитие, на което можеш да срещнеш съмишленици и да съзадеш приятелства. Ценно е за младите хора да знаят че заедно могат да променят средата в която живеят.”

Боряна Тенгулова. Участник в JCI BNE Plovdiv

*    *    *

“За първи път присъствах на business networking, беше нещо невероятно как за 5 минути можеш да изградиш контакт с човек само от една подадена визитка, как можеш да се заинтригуваш от това той с какво се занимава и какви възможности представлява това за теб.”

Жана Йорданова: Участник в JCI BNE Varna

*    *    *

Очакванията ми за тренинга Ефективна Междуличностна Комуникация бяха надминати. Останах впечатлен не само от организацията на събитието, но и от начина му на провеждане. Участвах в упражнения, където практикувах научената теория, след което имах възможността да видя отстрани себе си като част от екипа и да науча повече за поведението ми при екипна работа. Оставам в очакване на следващото обучение, което ще се организира от JCI Sofia.

Евгени Гелов: Участник в JCI Professional Training Sofia, Effective Communication, 22-24.03.2013