Конкурс “Промяната, която искам да бъда” към Проект “100 за 100″

Конкурсът “Промяната, която искам да бъда” се осъществява от Junior Chamber Internatonal България (JCI България) и американската компания C3i Healthcare Connections, подразделение на Telerx. Чрез него ще се раздадат 100 лаптопа, които са употребявани, но са функционално ефективни и с лицензиран софтуер. Те се предоставят от C3i Healthcare Connections – компания, специализирана в предоставянето на ИТ услуги и аутсорсинг на бизнес процеси за фармацевтичната индустрия.

Участниците в конкурса трябва да изпратят попълнена Апликационна форма (Въпросник) и Креативна част на тема „Промяната, която искам да бъда“ – рисунка, снимка, видео, стихотворение, песен или др.

В конкурса могат да участват обществени структури и неправителствени институции, организации, заведения, предоставящи социални услуги за деца, младежи, възрастни хора, хора с увреждания и в неравностойно положение, включително училища, читалища и др. Срокът за кандидатстване е от 12.10.2015 г. до 23:59 часа на 12.11.2015 г.

Конкурсът е част от Проекта „100 за 100″, в рамките на който вече бяха дарени други 50 лаптопа, предоставени от C3i Healthcare Connections. В рамките на Проекта „100 за 100″ предстои да бъде създадена и специална онлайн платформа. Тя ще свързва нуждаещите се от компютри и офис техника социални и образователни институции с имащи желание да извършат подобно дарение физически и юридически лица.

Повече информация може да се намери на сайта на проекта 100for100.jci.bg и във Facebook.