JCI Language Cafe

 

10847912_1505898369692471_1894178303607308673_nОсновната цел на “JCI Езиково кафе” е да Ви предостави възможност да се запознаете с

нови хора, с които да упражнявате чуждестранен език, който знаете, учите или сте

учили. Възможността да направите това в разчупена обстановка Ви гарантира

интересно ново изживяване.

The main purpose of JCI Language Café is to allow you to meet new people with which you

can practice talking in a foreign language. The opportunity to do this in a casual environment

guarantees for an interesting new experience.

За да участвате в „JCI Езиково кафе” е необходимо да се регистрирате за участие за

някое от събитията в странта, като заявите езика/езиците, който бихте искали да

упражнявате. Въпреки че „JCI Езиково кафе” ще се постарае да задоволи всички

интереси в бъдеще, първото събитие ще се ограничи до организирането на групи с

английски, френски, испански, италиански и немски езици. Дори Вашият език да не е

сред тези, сте добре дошли да се запознаем на „JCI Езиково кафе”!

To participate in the JCI Language Café we invite you to register for the events organized in

the cities of Bulgaria and indicate (by posting) the language you would like to practice.

Although JCI Language Café will try to satisfy all interests in the future. The first event will

be limited to the organization of groups with English, French, Spanish, Italian and German.

Even if your language is not among these you are welcome to meet us over a drink at JCI

Language Café!

Ще се видим там! See you there! Nos vemos allí! On se voit là-bas! Ci vediamo lì ! Wir

sehen uns dort ! 到时见!Těšíme se na Vás! そこにお会いしましょう!Видимо се

тамо! Zie je daar! Do zobaczenia! Θα σας δούμε εκεί! نراكم هناك! Vejo você lá! Увидимся

там! Vidimo se tamo!  Ne vedem acolo! 거기에 당신을보고! Orada görüşürüz! वहाँ पर

मिलते हैं! Ens veiem allà! Tešíme sa na Vás! Se dig der!

Be better! JCI Bulgaria

Следващото Language Café ще се проведе в София на 17-ти септември (четвъртък). За повече информация посетете нашето Facebook събитие