JCI Professional Trainings

Описание на проекта
JCI България кани гост лектори, които са доказани специалисти в конкретна област, с мотив да предадат част от опита си на участниците в организираните от нас JCI Professional Trainings. В момента проектът е изключително успешен и носи много ползи както на участниците в професионалните тренинги, така и на гост лекторите, имали възможност да използват сцената на JCI България. Така създаваме win-win ситуация, в която повишаваме информираността и компетенциите на участниците, стимулираме предприемачеството, вдъхновяваме, мотивираме и подпомагаме различни сфери на дейност в страната. Много от професионалните тренинги на JCI са безплатни, за което изказваме благодарности на нашите национални и медийни партньори!

Цел
Нашата цел е да организираме професионални обучения, провеждани от експерти и специалисти в дадена област. Темите на обученията са много разнообразни и без конкретно ограничение относно сферата на дейност на гост лектора. JCI Bulgaria цели да достигне до максимално широк спектър от хора с желание да придобият представа и know-how относно възможно най-голям спектър от теми.

Таргет група
Всеки един, за когото даденото обучение, което организираме представлява интерес, е добре дошъл да кандидатства за участие.
Радваме се, че достигаме до широк кръг от мотивирани участници, които обобщено представляват следните сектори: Недвижими имоти, НПО, Финанси, Маркетинг, Изкуство, Право, IT, Музика, Хотелиерство, Ресторантьорство, Управление на човешките ресурси, Образование, Медицина, Европейски проекти, Логистика, Дистрибуция, Международна търговия, Индустриално производство, Администрация, Авиация, Архитектура и строителство, Продажби, Собственици на фирми, Предприемачи, Мениджъри на средно и високо управленско ниво, както и много амбициозни студенти!

Резултат
– До момента имаме проведени 9 обучения с формат JCI Professional Trainings.
– Организирали сме обучения в градовете София и Варна.
– Проведени JCI PT на теми: “Е-Маркетинг”, “Продажби”, “Лидерство и мотивация”, “Бизнес Развитие”, “Процеси по намиране на работа”, “Социално предприемачество”, “Управление на екипи” и др.
– В обученията са се включили общо над 1000 участници.

JCI Professional Trainings