Project Z

 

Z Academy е събитие насочено към всички младежи, които искат да изпълнят мечтите си и са готови да търсят възможностите във всяка ситуация. Идеята за проекта се заражда в отговор на все по-нарастващата необходимост от активно включване на гражданите в социални инициативи, познаване на техните права и отговорности, отстояване на техните граждански позиции, както и повишаване на информираността относно ролята на неправителствения сектор за изграждане на едно по-стабилно бъдеще.

 
Project Z 2015

Project Z  се осъществи в две фази:

Z Class

40-минутни презентации пред общо 12 класа от три училища в гр. Варна с цел предизвикване на интерес у младежите към активното граждантсво.

Z Academy: Събуди лидера в теб

Двудневен семинар, в края на месец март 2015, в който имаха възможност да участват между 50 и 60 младежи от гр. Варна. По време на семинара бяха представени лекции по темите: Лидерство, Активно гражданство и Доброволчество, а последният модул се състоеше в разработване на социален проект заедно с ментори от няколко неправителствени организации.

 

Вдъхновяващи лектори. Нови знания и умения. Работа по екипи. Напътствия от ментори. Креативни идеи. Много усмивки и положителни емоции.

Няма как да опишем атмосферата от тези два дни! Това трябва да се изживее!

Благодарим на всички участници, на всички лектори и ментори от Aiesec Varna, ABLE, Lions club Varna, Beehive, Сдружение „За теб“, клуб на скаутите, People to People International! Бяхте удивителни!

Специални благодарности и на нашите партньори от Orange center ,Учебен Център BELL Education, @integral, Уча.се, @Firstonlinesolution

 

 

Project Z