В изпълнение на мисията си да допринася за положителната промяна в обществото и подобряване на гражданската активност, JCI Sofia организира различни формати като гражданските работилници, организирани през 2015 г. съвместно с информационния портал за неправителствени организации (www.ngobg.info). Работилниците са организирани по случай 5-годишнината на НПО портала. 

В рамките на работилницата участниците в събитието имаха възможност да развият свой проект по някоя от следните значими теми:

• Подкрепа на деца и родители;

• Дарителство и благотворителност;

• Здравеопазване и права на пациента;

• Околна среда;

• Социални услуги и дейности.

Ментори в областта на PR дадоха на участниците основни насоки за промотиране и налагане на изготвените проекти пред медиите и обществото.

Categories: София

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *