Спряхме се на темата ‘Анатомия на Бизнеса’ поради няколко причини. На първо място искаме нашата тема да показва нещо характерно за мястото, където ще се проведе националната конвенция, а Плевен е известен със своя Медицински университет и неговите възпитаници прославят града в много области. Освен това медицината е сфера, в която се наблюдават все повече иновации, а това е цел, която си поставя всяка организация, всеки бизнес – да бъде иновативен. Другата причина да изберем тази тема е че винаги се стремим към оригиналност, към нещо ново, нещо различно, име, което определено ще събуди интерес.

Искаме да покажем, че бизнесът може, а и трябва да функционира като един цялостен и завършен организъм. Бизнесът е една съвкупност от звена и за да функционира той правилно, всички негови части трябва да работят заедно.

В програмата сме включили различни бизнес лекции и workshop-и. Целта е да привлечем посетители от региона и страната, а и не само. Конвенцията ще бъде място, на което ще могат да се срещнат различни организации от региона, които имат общи цели и възможност за съвместно сътрудничество.

Събитието цели да привлече всички млади проактивни хора, предприемачи и бизнесмени, както студенти и ученици (български и чуждестранни), които искат да научат повече за бизнеса.

ДАТА: 29 септември 2018 от 09.00 до 18.30
МЯСТО: зала „Амброаз Паре“, Медицински Университет Плевен
FACEBOOK събитие: Бизнес конференция “Анатомия на бизнеса”


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *