Дори и ако не сте си търсили работа наскоро, сигурно сте забелязали какво включват в своите обяви по-голямата част от работодателите в секцията „Изисквания към кандидата“.
Освен умения в конкретната област, много често виждаме и фрази от типа на : Способност за работа в динамични условия, Енергичност и организираност, Желание за развитие, Умения за работа в екип, Презентационни умения и др.

Но къде всъщност учим всичко това?

Така наречените “меки умения” са полезни не само в професионалния, но и в личния ни живот. Обикновено не се изучават обстойно във формалното образование. Широко схващане е, че те се получават само от житейски опит или са талант който не може да се научи. Всъщност обаче, както всички останали умения, и тези могат да се придобият с правилната информация, практика и постоянство. Конкретни идеи и примери, събрани от теорията и житейския опит могат да дадат насоки за това.
Ето защо ние от JCI Varna организираме серия от 3 безплатни обучения в 3 поредни дни, които целят да поставят основи в развитието на вашите „меки умения“.

Темите, които ще засегнем в 3-те дни :
1.Активно слушане
2.Работа в екип
3.Презентационни умения

ДАТА: 18, 19 и 20 март 2019 от 18.00 до 20.00
МЯСТО: Иноватор, ул. София 1 (Варна)
FACEBOOK събитие: JCI Level Up

Categories: Варна

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *