През 2015 г., по повод 100-годишнината на JCI, екипът на JCI Bulgaria съвместно с компанията C3i дариха общо 150 рециклирани лаптопа на различни граждански организации и каузи.

Основната цел на проекта беше да предостави възможност на държавни, общински и неправителствени институции, организации и заведения, предоставящи социални услуги за деца, младежи, възрастни хора, хора с увреждания и в неравностойно положение и други да получат дарение на компютри с цел предоставяне на възможности за обучение, но също така и за подпомагане работата на институциите и организациите. 

Дарението беше предоставено изцяло от C3i,  екипът на JCI България организира разпределението на техниката на два етапа:

1 етап: 50 лаптопа бяха разпределени след одобрение на екипа на C3i на база налична информация за нуждите в някой от социалните заведения в България. Физическото дарение се случи през август – септември 2015 г. и достигна организации като:

  • “Карин дом” и Социална чайна, Варна;
  • Домът на отец Иван, Нови Хан; 
  • Читалище “Постоянство” и дом за деца, Лом;
  • ЦНСТДМУ, Русе;
  • Дом за деца, Провадия ;
  • ДМСГД, Пазарджик;
  • ЦРДУ, Шумен;
  • КЦ за деца жертви на насилие и ЦРДУ, Видин;
  • Сдружение „Разнообразни и равни”, София.

2 етап: JCI организира конкурс на тема „Промяната, която искам да бъда“ за разпределение на 100 бр компютри. След представяне на мотивационни писма и творчески материали по темата (рисунки, снимки, видеа, макети, стихотворения, др.), бяха избрани 48 от общо 310 кандидатствали обществени структури и неправителствени организации, заведения, предоставящи социални и образователни услуги за деца, младежи, възрастни хора, хора с увреждания и в неравностойно положение, включително училища, читалища и др. 

Втората част от проекта приключи с тържествена церемония по връчване на лаптопите, проведена на 05.02.2016 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща“, София. Повече за церемонията тук.

През 2019 проектът беше възстановен, като JCI Bulgaria положи усилия да подобри дарените устройства от C3i и ги раздаде на ЦНСТ в близост до Варна, София и Пловдив.

Доброволците на JCI са винаги готови да разпределят дарения към нуждаещи се институции. Ако вашата фирма би искала да се включи в инициативата, може да ни пише на contact@jci.bg .


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *