“Active Citizen Framework”™ е уникална система за развиване, изпълнение и анализ на проекти от граждански организации, разработена от JCI.

Една от трудностите на НПО сектора в България е, че проектите на организациите не винаги са ефективно планирани и изпълнени. Честа причина е липсата на подходящи инструменти, адаптирани за нуждите на сектора. Затова екипът на JCI Sofia реши да сподели опита си и инструментите, използвани от JCI организации по цял свят, доказали се като полезни и ефективни.

В днешно време има изобилие от възможности за обучения на всякакви теми свързани с бизнеса, но тези свързани с неправителствения сектор и активното гражданство не са толкова много. За да отговори на нуждите на гражданския сектор, JCI Sofia създаде JCI ACT (Active Citizen Transformation) – интензивна двудневна академия/акселератор за активни граждани, която се проведе за първи път на 15-16 февруари 2020 г.

Академията включваше различни модули като анализиране на нуждите, дефиниране на устойчиви решения, създаване на трайни партньорства и др., а в края й участниците имаха възможност да разработят собствени проекти, които да бъдат устойчиви, базирани на реални потребности и създават измерими резултати в обществото. 

FB Събитие и повече информация.

Categories: София

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *