Кратка История

Junior Chamber International (JCI) е международна неправителствена организация, обединяваща млади, амбициозни и активни хора от цял свят. Тя е създадена през 1944 г. в щата Мисури (САЩ)и постепенно се разраства в цял свят, като днес има представителства в над 120 държави.
Целта на JCI е да предоставя на членовете си възможност да се развиват като професионалисти, социално ангажирани личности и дейни лидери. Членовете на JCI са хора с амбиции да подобряват себе си и обществото, в което живеят.
На международно ниво мрежата на организацията включва една изключително богата палитра от успешни млади хора, мениджъри, предприемачи и лидери в различни области, обединени от общи ценности и идеали.

JCI в България

Историята на JCI в България започва през 1980 година, като след силни години на бърз подем – през 2001 има 180 члена и 7 локални секции. След период на застой и реформи до 2010, JCI България стартира с нови сили през 2011 година в София. През 2012 стартират локалните секции в Пловдив и Варна, а през 2021 предстои откриване на секция в Плевен.

Организацията предлага възможности за развитие в 4 направления – Индивидуално, Обществено, Международно и Бизнес. Към този момент JCI Bulgaria има установени партньорски взаимоотношения с AIESEC и BNI, както и с редица неправителствени организации и медийни партньори.
Нашите членове са амбициозни, отворени към света и нови идеи, хора на възраст от 18 до 40 години. Членовете ни споделят общи ценности и отговорност за собственото си развитие и подобрение на средата. Развиваме различни проекти и програми, базирани на нуждите на местните общности и в сътрудничество с организации от различни сектори на обществото, за да създаваме устойчива положителна промяна. JCI Bulgaria е сборно място за младите хора, които искат да израстват като професионалисти, да се превръщат в лидери и двигатели на положителната промяна.