КАК РАЗВИВАМЕ СРЕДАТА?


Добре дошли в глобалната мрежа на JCI

JCI е световна мрежа от млади активни професионалисти на възраст между 18 и 40, които споделят амбицията да бъдат граждани, даващи стойност на обществото. За да реализират позитивна социална и икономическа промяна, ние членовете на JCI взимаме колективни действия да развием нашите умения и да развием света около нас. Ангажирайки се с дейности на местно ниво, ние поемаме отговорност за нашите общности като през това време ставаме по-добри личности чрез лидерство и действие.

Фокусът ни е върху членовете на организацията

Намиране активни граждани

Като жители на света и България ние имаме локални, национални и международни интереси. Активното гражданство е капацитетът, който всички ние имаме, да работим заедно върху поставени цели. Това е духът на JCI членовете: усещането за споделена социална отговорност и инициативата да действаме върху проблемите в обществото.

Развиваме лидерски качества

Членовете на JCI постоянно търсят възможности да бъдат по-добри лидери. Ние смятаме, че развитието на всеки един човек е от голямо значение, за да намираме устойчиви решения на проблемите си. Ние знам, че израставането и развитието на лидерски качества е възможно в нашето общество и дори вярваме, че е наше задължение да се стремим към него.

Даваме възможности за израсване

С около 5,000 Локални организации, международната мрежа на JCI свързва почти 200,000 активни граждани в повече от 100 държави. Членовете на локалната организация организират проекти и са част от Националната организация. Тази структура помага на едно глобално движение като JCI да създава позитивна промяна на местно ниво. Всеки един член на организацията може да израсне на локално, национално и международно ниво.

Членовете на JCI създават позитивна промяна в обществото

Бизнес проекти

Предприемаческият дух на членовете на JCI е силно изразен. Това е една от причините част от проектите на организацията да са нетуъркинг събития, обучения, бизнес семинари и конференции.

Социални проекти

Социалните и благотворителни проекти също са дейности, с които организацията е известна. Всяка една секция редовно организира или се включва в подобни събития на местно ниво.

Проекти за образование

Повишаване на качеството на образованието и възможностите са един от фокусите на JCI. През годините организацията успешно реализира проекти за ученици и студенти.