ЛОКАЛНИ СЪБИТИЯ


JCI е световно движение, което дава възможност на своите членове да направят позитивна промяна в обществата си. В България всяка една от локалнит организации на JCI реализира всяка година различни по тип и цели проекти и събития, които развиват обществото. Разбира се, организацията организира и вътрешни събития като тимбилдинги и обучения, но те са достъпни само за членовете й.

Това е списъкът с всички локални събития за годината:


Освен национални събития членове на JCI Bulgaria организират събития на локално ниво и също така посещават международни конференции и конгреси.