Мисия

Предоставяме лидерски възможности за развитие, които овластяват младите хора да създават положителна промяна в обществото.

Какво прави JCI уникална?

Проактивност и устойчиви решения

Мисията на JCI е да създава лидерски възможности за развитие, които овластяват и вдъхновяват младите хора да направят позитивна промяна в обществото.

Членовете на JCI виждат предизвикателствата не като пречки, а като възможности. Притежаваме смелостта да се изправим заедно и да предприемем действия в полза на положителната промяна в България.

Помагаме ти да откриеш лидера в себе си!

Предлагаме ти защитена среда, в която да експериментираш, да учиш и да надграждаш.

JCI е своеобразна школа, която превръща членовете си в професионалисти, успешни предприемачи и дейни лидери. При нас членуват хора, обединени от желанието си да бъдат по-добри и да дават добър пример в обществото. Чрез едногодишни мандати за лидерски позиции, различни проекти, събития и обучения, ние израстваме заедно по начин, който които не винаги е достъпен в академична или работна среда.

Общество на активни граждани

Изграждаме здрави връзки както на локално, така и на национално и международно ниво.

Вярваме, че като част от активно общество на млади и предприемчиви хора, ние можем да постигнем повече и да направим България още по-добро място за живот и развитие.
Имайки достъп до над 200 000 члена в повече от 120 държави, ние създаваме безгранични приятелства и партньорства.

Открий лидера в себе си!