НАЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ


JCI Bulgaria има няколко основни национални събития и проекти, които реализира всяка година. Националната конвенция на JCI Bulgaria и Церемонията по награждаването на Най-изявените Млади Личности в България (TOYP) са събития, които са отворени за посетителите от обществото. Проекти като Лидерската академия на JCI Bulgaria и Националният Тимбийлдинг на JCI Bulgaria са затворени само за членове на организацията. Друг национален проект, реализиран през 2016 и 2018, е “100 за 100” – даряване на лаптопи и техника на домове за сираци.

Това е списъкът с всички отворени национални събития за годината:

Освен национални събития членове на JCI Bulgaria организират събития на локално ниво и също така посещават международни конференции и конгреси.