Граждански Работилници

В изпълнение на мисията си да допринася за положителната промяна в обществото и подобряване на гражданската активност, JCI Sofia организира различни формати като гражданските работилници, организирани през 2015 г. съвместно с информационния портал за неправителствени организации (www.ngobg.info). Работилниците са организирани Read more…