JCI European Know-How Transfer

Програмата „European Know-How Tranfer“ предоставя възможности за обмен на опит и идеи между млади активни граждани, членове на JCI (Junior Chamber International) от една страна и членовете на Европейския парламент и Европейската комисия от друга. Проектът позволява на членовете на JCI да присъстват и да участват в процеса по вземане на решения в Европейския парламент и да създават нови контакти между европейските структури и гражданския сектор. Присъстващите участници могат да споделят своите мнения и опит относно местни, национални и международни предизвикателства и техните възможни решения. Членовете на JCI имат шанс да представят своите местни и национални инициативи, целящи постигане на положителна промяна в обществото.

Обикновено, проектът „European Know-How Tranfer“ се провежда всяка година през месец октомври, в период от 4-5 дни. За въпроси и допълнителна информация се обърнете към някой от членовете на организацията близо до вас.

Примерна програма:

Ден 1: Пристигане и ориентация

12:00   Пристигане и регистрация

16:00   Уъркшоп и създаване на контакти с другите участници

18:00   Вечер за добре дошли

Ден 2: Ден в Европейската Комисията

09:00  Регистрация и срещи в Европейската комисия

10:00   Уъркшоп и панел с дискусии в Европейската комисия

12:00   Обяд в Еврокомисията

13:00   Уъркшоп и панел с дискусии в Европейската комисия

18:00   Вечерна програма

Ден 3: Ден в Европейския парламент

09:00   Регистрация в Европейския парламент

10:00   Посрещане от заместник-председателя на Европейския парламент. Следва индивидуална програма с парламентарните членове. Всеки от участниците съпровожда своя „личен” евродепутат на всички негови заседания, срещи и ангажименти.

18:00   Вечерна програма

Ден 4: Ден в Европейския парламент

09:00   Регистрация в Европейския парламент. Продължаване на индивидуалната програма от предишния ден. Всеки от участниците отново съпровожда своя „личен” евродепутат на неговите заседания и срещи.

13:00   Индивидуално заминаване.

Забележка: Единствено членовете на JCI България имат възможност да посетят българските евродепутати и да обсъдят с тях и членовете на кабинета потенциални проблеми и техните решения. Евродепутатите са на разположение в понеделник, като обикновено техните ангажименти извън Брюксел са в петък.