JCI Twinning Events

Програмата JCI Twinning цели да заздрави партньорствата между две локални JCI организации от различни страни и да насърчи обмяната на опит в петте проектни направления на JCI:

1. Обмяна на ноу-хау относно: бизнес, културни, социални и образователни проекти, реализирани от двете Twinning секции;

2. Създаване на нови бизнес контакти на международно ниво;

3. Създаване на нови партньорства между организациите, с които си сътрудничат локалните JCI секции;

4. Преборване на културните и езиковите бариери.

В момента JCI България работи по следните Twinning проекти:
JCI Sofia – JCI London;
JCI Varna – JCI Constanta.