Кои сме ние?

Junior Chamber International (JCI) е глобална организация на млади лидери, които се ангажират да създадат положителна промяна в своите общности.

АКТИВНО ОБЩЕСТВО

Изграждаме устойчиви и полезни връзки със съмишленици хора както на локално, така и на национално и международно ниво.

ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА

Вярваме, че промяната започва с нас и всяко наше действие има смисъл за подобряване на обществото, в което живеем.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

На принципа "учене чрез правене" развиваме своите професионални и линостни умения и таланти в защитена среда.

Национален борд 2023

В JCI всеки член може да заема дадена позиция само за една година, с което се дава възможност на членовете да натрупат разнообразен опит и да допринесат за развитието на организацията чрез своите идеи и дейност в различни аспекти на организацията.

Мартин Маринов

Президент

Локална организация: JCI Sofia

Деница Вълева

Вицепрезидент

Локална организация: JCI Varna

Стани част от нашата общност