Кои сме ние?

Junior Chamber International (JCI) е глобална организация на млади лидери, които се ангажират да създадат положителна промяна в своите общности.

АКТИВНО ОБЩЕСТВО

Изграждаме устойчиви и полезни връзки със съмишленици хора както на локално, така и на национално и международно ниво.

ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА

Вярваме, че промяната започва с нас и всяко наше действие има смисъл за подобряване на обществото, в което живеем.

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

На принципа "учене чрез правене" развиваме своите професионални и линостни умения и таланти в защитена среда.

Национален борд 2024

В JCI всеки член може да заема дадена позиция само за една година, с което се дава възможност на членовете да натрупат разнообразен опит и да допринесат за развитието на организацията чрез своите идеи и дейност в различни аспекти на организацията.

Деница Вълева

Президент

Мартин Маринов

Непосредствен президент

Ивона Петкова

Изпълнителен вицепрезидент

Никол Гатева

Вицепрезидент

Полина Цветкова

Локален президент

Георги Панев

Локален президент

Стани част от нашата общност